O akcji

Czysta Puszcza Bydgoska to projekt, który ma na celu stałe wzmacnianie świadomości proekologicznej oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na wartości wynikające z ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza lasów.

Akcja odbywa się cyklicznie od 2012 roku.

W pierwszej edycji Czystej Puszczy Bydgoskiej wzięło udział zaledwie 5 osób. W tym momencie jest to największa akcja tego typu w regionie i jedna z najwięszych w Polsce!

Czysta Puszcza Bydgoska z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i powiększa swój zasięg terytorialny, angażując i jednocząc wszystkie środowiska. W akcję zaanagażowani są m.in. : Urząd Miasta Bydgoszcz, Czysta Bydgoszcz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państowwych, Straż Miejska, bydgoskie szkoły i przedszkola, ProNatura, Metropolia Bydgoska, regionalne media oraz wiele innych przedsiębiorstw z naszego regionu.

    Formularz kontaktowy